25 July, 2016 14:54

Για να φέρεις πολύ τουρισμό στην πόρτα σου  μην πας μακρυά τη βαλίτσα….έλα στη Greek tourism expo»  Στην εφετινή διοργάνωση:

· Θα σας περιμένουν 120 Hosted Buyers από 30 χώρες για Β2Β συναντήσεις με στόχο τη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών, και Επίσης θα σας επισκεφθούν χιλιάδες Εμπορικοί Επισκέπτες του Τουρισμού αλλά και άλλων κλάδων της Ελληνικής αγοράς για να σας συναντήσουν για νέες συνεργασίες

· Εταιρείες και επαγγελματίες που κατασκευάζουν, προμηθεύουν και υποστηρίζουν Ξενοδοχεία, Βίλλες και Τουριστικά Καταλύματα θα είναι εκθέτες αλλά και επισκέπτες από όλους τους κλάδους για να προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Η Έκθεση θα εστιάσει το ενδιαφέρον της σε όλους τους κλάδους του Ελληνικού Τουρισμού και ιδιαίτερα στους κυριότερους τομείς τουρισμού Leisure, MICE, Business Travel και Luxury Travel. Ειδικά για το Business Travel θα προσκληθούν στην Έκθεση στελέχη μεγάλων εταιρειών και ομίλων (Φαρμακευτικές, Τρόφιμα, Ποτά, Ασφαλιστικές) με στόχο να επισκεφθούν τους εκθέτες για την διοργάνωση των επαγγελματικών και συνεδριακών τους εκδηλώσεων.

Η Έκθεση και εφέτος θα παρουσιάσει επίσης υπηρεσίες e-travel, Hospitality management καθώς και συστήματα και εφαρμογές πληροφορικής για ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά γραφεία με τη συμμετοχή κορυφαίων εταιριών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε επίσης τα κολακευτικά σχόλια για την έκθεση του 2015

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ SPOT-VIDEO ΤΗΣ GREEK TOURISM EXPO 2016

valitsa.jpg

Σας παραθέτουμε επίσης και video της έκθεσης για την καλλίτερη ενημέρωσή σας

VIDEO ΕΚΘΕΣΗΣ 2015

1) Σχόλια εκθετών 2015 — https://www.youtube.com/watch?v=jmRnvBds4F8

2) Προβολή έκθεσης 2015 — https://www.youtube.com/watch?v=c9MF0Nnr1x4

Mε εκτίμηση / Best regards

Σωτηρία Αρμένη / Sotiria Armeni

( Γ.Δ/ντής Παπαδιώτης Χριστόφορος 6944-475564 )

LEADEREXPO-LEADERTECH

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 – 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ , 3, VAS. GEORGIOU STR.,

15125 ATHENS GREECE

ΤΗΛ/TEL 210 – 61 22 164 210-61 41 164, FAX 210-8024267

e-mail pr , www.leaderexpo.gr, http://www.greektourismexpo.gr

Πακέτο διακοπών Hellenic Seaways

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ.pdf

25 July, 2016 10:10

| 6-8 Οκτωβριου 2016 | Μετρό Σύνταγμα |

foodex-brochure_2016_oct.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.pdf

25 July, 2016 10:03

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ E ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Μεσογείων 229, Χολαργός, ΤΚ 15561

Τηλ: 210 65 51691 Fax: 210 65 51731

Ανακοινώνεται ότι την 20 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, θα διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Δεκαπέντε (15) Οχημάτων Αγροτικού Τύπου και Δύο (2) Μικρών λεωφορείων (mini Buses) χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών, με δικαίωμα εξαγοράς τους (option) μετά το τέλος της μίσθωσης, προϋπολογιζόμενου εξακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (677.420,00€) άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων Δημοσίου και Ταμείων ΠΝ».

Συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος:

1) 677.420,00 €

2) άνευ ΦΠΑ

3) Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών (Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν πληροφορίες / διευκρινίσεις, καθώς και το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.

Αριθμός Προκήρυξης: 15/2016/ΓΕΝ/Ε2

Φάκελος: Φ.602.3 / 37Ε / 285581/Σ.2446/19 Ιουλ 16/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ

Ύψος εγγυητικής επιστολής που απαιτείται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό: (13.550,00€)

Τεχνικές προδιαγραφές: Ως Παράρτημα «Ε» τεύχους διακήρυξης

Χρόνος ισχύς προσφοράς προμηθευτών: 8 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 20 Ιουλ 16

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 26455

Ιστοσελίδα: www.hellenicnavy.gr

Χολαργός, 20 Ιουλίου 2016

Πλοίαρχος (Ο) Δ. Ρυζιώτης Π.Ν.

Διευθυντής ΓΕΝ/Ε2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

25 July, 2016 09:58

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf