ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ ΑΠΟ 18-20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201 6 ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

http://www.italia.gr/images/pages/images/image003.png

Το ΕΛΛΗΝΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ σε συνέχεια του προγράμματος ‘’ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ’’ και μετά από την επιτυχία των συναντήσεων της 1ης αποστολής διοργανώνει νέα επιχειρηματική αποστολή από 18-20 Σεπτεμβρίου 2016 στο Μιλάνο της Ιταλίας με στόχο την προώθηση ελληνικών προ’ι’όντων και υπηρεσιών στην Ιταλική αγορά.

Για κάθε ελληνική εταιρεία που ενδιαφέρεται να συμμετέχει στην αποστολή θα εξασφαλιστούν στοχευμένες συναντήσεις με εκπροσώπους ιταλικών εταιρειών ανάλογα με το επαγγελματικό προφίλ που θα μας έχει κοινοποιήσει, προκειμένου να δρομολογηθούν ευκαιρίες και διαδικασίες συνεργασίας.

Η κάθε αποστολή θα αποτελείτε από 4 έως και 6 ελληνικές εταιρείες και οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο με την αρωγή των τοπικών προξενικών αρχών καθώς και των επιμελητηρίων και ενώσεων της περιοχής.

Τις επιχειρηματικές αποστολές θα συνοδεύουν πάντα στελέχη του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου.

Κάθε ελληνική εταιρεία θα έχει στη διάθεσή της πριν την έναρξη της αποστολής »ατζέντα» των στοιχείων των ιταλικών εταιρειών που θα συναντήσει στη διάρκεια των επιχειρηματικών συναντήσεων.

Οι εταιρείες που επιθυμούν να έχουν περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριό μας στο τηλ.giannotti

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομ ική άποψη προσφορά, για την προμήθεια του είδους «Τηλεπικοινωνια κός, μετεωρολογικός και λοιπός συναφής ηλεκτρολογικός εξοπλισμό ς», για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 142016 Α.Ε.Α..pdf

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας π λαίσιο για τα έτη 2016 – 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf