ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 7ΔΝΗ7Λ7-ΚΑ9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παλλήνη 14 / 10 / 2015

Aριθμ. πρωτ.: τ.τ. 197597

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: 17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος

Ταχ. Κώδικας: 15351

Πληροφορίες: Ε.Φρέρη

Τηλέφωνο: 213-2005152

Fax: 213-2005151

E-mail: promanat

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΙΜΗΣ

για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016 και για δρομολόγια για τα οποία υποβλήθηκαν απαράδεκτες προσφορές

Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, μετά από την υπ΄αριθμ. 2070 / 06-10-2015 απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση για εννέα (9) δρομολόγια ( Παράρτημα Δ΄) για τα οποία κατατέθηκαν απαράδεκτες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 146.339,82€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος αναλύεται ως εξής: προϋπολογισμός: 121.949,85 € με δικαίωμα προαίρεσης 20%: 24.389,97€ χωρίς ΦΠΑ, στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 (4/2015 Διακήρυξη), να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 της πρόσκλησης.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ
Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατ. Αττικής

Υπόψη Τμήματος Προμηθειών

17ο χλμ Λ.Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη

Ισόγειο

26 / 10 / 2015 14:30

Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (Ναυτεμπορική & Γενική Δημοπρασιών), σε μία (1) τοπική εφημερίδα (Αττικό Βήμα) και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η πρόσκληση θα γίνει με σύντμηση προθεσμιών, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 10 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της παρούσας στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

Η Πρόσκληση δημοσιεύεται επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.patt.gov.gr

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατ. Αττικής, υπόψη Τμήματος Προμηθειών, 17ο χλμ Λ.Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη στο ισόγειο) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι τις 26/10/2015 και ώρα 14:30.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η διαπραγμάτευση με τους συμμετέχοντες γίνεται προφορικά και μετά την ολοκλήρωσή της και την ανάδειξη του μειοδότη ανά δρομολόγιο, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υπογράψουν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής σε έντυπο της υπηρεσίας την τελική τιμή προσφοράς τους για τα δρομολόγια στα οποία διαπραγματεύτηκαν, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος Όροφος) κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί από την υπηρεσία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Απάντηση

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s