Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας ΔΙαγωνισμού

«Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαγωνισμού»

Ανακοινώνουμε ότι η διενέργεια του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο με αντικείμενο: "Οργανωτική Αναδιάρθρωση και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ", το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Οργανωτική Αναδιοργάνωση και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ανάπτυξη Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 αυτής) η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό MIS 370533 με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 681.400,00€ πλέον ΦΠΑ ή 838.122,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, που είχε προκηρυχθεί για τις 12.05.14, ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ για τις 02.06.14 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. χωρίς τροποποίηση των όρων και προδιαγραφών της Προκήρυξης.

Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης μετάθεσης στον ημερήσιο τύπο στις 08&09/05/14.

Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης μετάθεσης στην Ε.Ε.Ε.Κ. στις 07/05/14.

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00π.μ. έως 14.00μ.μ στο γραφείο 5 της Δ/νσης Προμηθειών και Χημ. Υπηρεσιών- Αγ. Κων/νου 16 – Αθήνα, τηλ. 210.52.13649.

Αθήνα 07/05/14

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ακριβές Αντίγραφο ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σ. Γενιτσαροπούλου Γ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Απάντηση

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s