ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 26 – 27 Οκτωβρίου 2014 στο Malmo της Σουηδίας και διοργανώνεται από την Diversified Communications, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διοργάνωσης επιχειρηματικών εκθέσεων στον κόσμο.

Στα επισυναπτόμενα θα βρείτε:

I. Το ενημερωτικό της έκθεσης

II. Πλάνο του χώρου εκθετών

III. Το δελτίο τύπου

H συγκεκριμένη έκθεση είναι αποτελεί την μοναδική του είδους της για τις χώρες της Σκανδιναβίας και μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις του κλάδου. Αυτό οφείλεται στο ότι η Σκανδιναβία έχει πολύ μεγάλη κατανάλωση σε βιολογικά και φυσικά προϊόντα, της τάξεως του 1,2¤δις το 2013. Ως αποτέλεσμα, προσελκύει τόσο τους κυριότερους αγοραστές των μεγάλων αλυσίδων, σουπερμάρκετ, χονδρεμπορίου και διανομέων οι οποίοι συνεχώς αναζητούν να εντάξουν νέα προϊόντα στην γκάμα τους όσο και εταιρείες από όλο τον κόσμο που θέλουν να ανοίξουν την αγορά των τεσσάρων χωρών της Σκανδιναβίας (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία και Φιλανδία).

Επιπλέον, η έκθεση για 3η συνεχόμενη χρονιά έχει καταφέρει να προσφέρει εκπληκτική επιστροφή επένδυσης στους εκθέτες.

· 90.7% των εκθετών έκανε νέους πελάτες

· 73% των εκθετών βρήκε νέους διανομείς

· 72% των εκθετών σύναψε συμφωνίες με μεγάλες αλυσίδες

· 89.5% των επισκεπτών είχαν αγοραστική δύναμη

· 63.7% των επισκεπτών προέβησαν σε αγορές προϊόντων μέσα σε 6 μήνες

Τέλος η RECO EXPORTS, ως αποκλειστικός συνεργάτης της DIVCOM για την έκθεση, είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και υποστήριξη αναφορικά με την μοναδική αυτή έκθεση.

Με εκτίμηση

Kyranos Dimitris

24 Aristotelous Street, 54623

Thessaloniki, Greece

T: +30 2310 268100

F: +30 2310 268101

W: www.reco-exports.gr

E: kyranos

 

SCANDINAVIA NATURAL_GREEK.pdf

NPS & NOFF Floorplan 28th Feb.pdf

Deltio Typou.docx

FINE FOOD AUSTRALIA 2014 – BOOK NOW!

FINE FOOD AUSTRALIA 2014 – BOOK NOW!

FINE FOOD AUSTRALIA 2014 Is this email not displaying correctly?
View it in your browser.
To Antaeus Travel σας ταξιδεύει στις μεγαλύτερες εκθέσεις του κόσμου

15-18 Σεπτεμβρίου
Μελβούρνη

Η Fine Food Australia είναι η πλέον σημαντική διοργάνωση τροφίμων στην Αυστραλία, με έναν αριθμό εκθετών που ξεπερνάει τα 1,000 άτομα. Ξεκίνησε να διεξάγεται πριν 30 χρόνια και αποτελεί πλεόν θεσμό. Στο εκθεσιακό κέντρο της Μελβούρνης αναμένεται να συγκεντρωθεί πλήθος επαγγελματιών που ασχολούνται με την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, την παραγωγή και το εμπόριο κρεάτων και θαλασσινών, την προώθηση φρέσκων και νωπών προϊόντων.

Το γραφείο μας, σας παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη διεθνή έκθεση
Fine Food Australia στις 15-18 Σεπτεμβρίου 2014,
προτείνοντας ελκυστικά πακέτα από €1,269 το άτομο.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις
επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 2111042100
ή συμπληρώστε τη φόρμα στο link που ακολουθεί
http://bit.ly/1jQvrsR

www.antaeus.gr

follow on Twitter | friend on Facebook | forward to a friend
Copyright © 2014 Antaeus Travel Ltd, All rights reserved.
You are receiving this eNewsletter because your email has been added to our mailing list. If this was done by mistake, or against your wishes, or if you do not need this email alert any more, you can easily delete your email from our mailing list by clicking on the "UNSUBSCRIBE" button.
Our mailing address is:
Antaeus Travel Ltd 2, Afentouli Street
Piraeus, – 18536 Greece

Add us to your address book

Email Marketing Powered by MailChimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences

[ΕΚΘΕΣΕΙΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ]

open.php?u=a94012ffe666fb6d334cdf27e&id=1390bc36f4&e=d7a5cee246

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 31/03/2014

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Γ29/ΠΥ/24

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16

Πληροφορίες: Μ. Μπουραντά

Αρ. Τηλεφώνου: 210-52.13.648

Fax: 210-52.21.507

E-mail: bourantam

ΠΡΟΣ

Όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδας

Θέμα: «Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού»

Η Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι προκηρύσσει προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ΕΥΡΩ, για την υλοποίηση του έργου «Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ» που περιλαμβάνει 2 Υποέργα:

Υποέργο 1: Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού, της πράξης με κωδικό MIS 370537 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Αριθμός Διακήρυξης: Λ30/ΠΥ/4/24-3-14

Αρ. Φακ.: ΦΠΥ15/14

CPV: 72.00.00.00-5, 48.00.00.00-8, 30.23.73.00-2

Αντικείμενο του έργου: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής και περιλαμβάνει 2 Υποέργα:

Υποέργο 1: Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού

Το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί με βάση τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Ø Παρέμβαση (Ι): Υπηρεσίες Μελέτης Αναδιοργάνωσης Διοικητικών και Ελεγκτικών Διαδικασιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ø Παρέμβαση (ΙΙ): Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Υποστήριξη της Διαλειτουργικότητας.

Ø Παρέμβαση (ΙΙΙ): Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος που θα προσφέρει συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εργαλεία για την εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων στις παραπάνω ανασχεδιασμένες διαδικασίες, με σκοπό την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής.

Δικαίωμα προαίρεσης: To έργο περιλαμβάνει δικαίωμα προαίρεσης ποσού ύψους μέχρι 1.069.800.00 € (χωρίς Φ.Π.Α), για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού και εξοπλισμού για τρία (3) έτη μετά το πέρας της προβλεπόμενης περιόδου εγγύησης

Το κόστος συντήρησης θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης (υπηρεσιών Συντήρησης), ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων δύο χιλιάδων τριάντα τεσσάρων Ευρώ 5.702.034,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 4.635.800,00 – ΦΠΑ (23%): € 1.066.234,00)

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», και από Εθνικούς Πόρους.

Το σύνολο των δαπανών του Έργου πλην της δαπάνης του δικαιώματος προαίρεσης (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2012ΣΕ03480464.

Δικαίωμα Συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:

· είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

· είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή

· είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή

· είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή

· έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

· Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εξέλιξη της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Κατά τα λοιπά, για τις ενώσεις προσώπων ισχύουν τα αναφερόμενα σχετικά στο ΠΔ 118/07.

Γλώσσα: Ελληνική

Εγγυήσεις που απαιτούνται: Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου (εμπεριέχεται και το δικαίωμα προαίρεσης) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ήτοι ποσό 285.101,7 €.

Όροι πληρωμής: όπως αναφέρονται στην διακήρυξη.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών στις: 21/05/14 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30π.μ ( Αγ.Κων/νου 16 3ος όροφος, γραφ.5).

Ημερομηνία Διενέργειας: 21/05/14 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών:

Οι Προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπου του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης ή τους νομίμους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: 24/03/14

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 28/03/14.

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο: 27&28/03/14

Τα πλήρη έγγραφα της διακήρυξης καθώς και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ: .

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, στα γραφεία της Δ/νσης Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών (Αγ. Κων/νου 16, 7ος όροφος).

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 15:00. μ.μ., στη Δ/νση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών, Αγ. Κων/νου 16 3ος όροφος, γραφείο 5. Αρμόδια κ. Μ. Μπουραντά, τηλ. 210.5213648.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ TΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ »ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ» ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ »ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ»

Ekdosi Suntaxis se 1 mera.doc

ΤοπΣΑ Αργολίδας: Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στην αγορά εργασίας

ΤοπΣΑ Αργολίδας: Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στην αγορά εργασίας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Perilipsi Diakurhxis.pdf

Perilipsi Diakiriksis.pdf

Perilipsi Diakiriksis 3.pdf