ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Υπό Κατασκευή …

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2081/92, Στο Επιμελητήριο εγγράφονται υποχρεωτικά, ως μέλη του όλες οι επιχειρήσεις, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή έχουν εμπορική ιδιότητα και είναι εγκατεστημένες στην περιφέρειά του.
Τα μέλη του Επιμελητηρίου είναι υποχρεωμένα από το Νόμο 1089/80 να δηλώνουν στην Υπηρεσία, κάθε μεταβολή στοιχείων της επιχείρησής τους όπως αλλαγή επωνυμίας, διακριτικού τίτλου, έδρας ή διεύθυνσης, αντικειμένου δραστηριότητας, παράτασης χρονικής διάρκειας, εισόδου και εξόδου εταίρων, ορισμό και ανανέωση θητείας διαχειριστών (στις Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε.), ανανέωση θητείας και μεταβολή των μελών του Δ.Σ. (στις Α.Ε.), αυξήσεις κεφαλαίου, τροποποιήσεις άλλων άρθρων των καταστατικών των εταιρειών, ως και τη θέση των σε πτώχευση, αδράνεια και εκκαθάριση.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ Ατομικής Επιχείρησης: Τα παρακάνω πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
– Αίτηση
– Έναρξη Επιτηδεύματος
– Φωτοτυπία ταυτότητας για το φυσικό πρόσωπο.
– Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Υπεύθυνη Δήλωση.
– Συνδρομή Έτους
– Ποσό 10 Ευρώ, για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ
– Ειδική Άδεια που είναι απαραίτητη για την λειτουργία της επιχείρησης. (Όχι Άδεια Λειτουργίας)
– Άδεια ανεξάρτητης Οικονομικής δραστηριότητας (για φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας)
– Άδεια διαμονής σε ισχύ (για φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας).
 !  Εκτυπώστε τη λίστα με τα παραπάνω δικαιολογητικά

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΕ: Τα παρακάνω πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
– Αίτηση
– Έναρξη Επιτηδεύματος.
– Αίτηση Εγγραφής με δείγμα υπογραφών.
– Καταστατικό (Θεωρημένο από το Πρωτοδικείο, αν απαιτείται).
– Φωτοτυπία ταυτοτήτων των Διαχειριστών-Εταίρων.
– Μισθωτήριο Συμβόλαιο.
– Συνδρομή ανάλογα με το μετοχικό κεφάλαιο.
– Ποσό 10 Ευρώ, για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ
– Ειδική Άδεια που είναι απαραίτητη για την λειτουργία της επιχείρησης. (Όχι Άδεια Λειτουργίας)
– Άδεια ανεξάρτητης Οικονομικής δραστηριότητας (για φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας)
– Άδεια διαμονής σε ισχύ (για φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας).
Εκτυπώστε τη λίστα με τα παραπάνω δικαιολογητικά

ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΕ ή ΕΕ: Τα παρακάνω πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
– Αίτηση
– Έναρξη Επιτηδεύματος.
– Καταστατικό (Θεωρημένο από Εφορία & Πρωτοδικείο, αν απαιτείται).
– Φωτοτυπία ταυτοτήτων των Ομόρρυθμων μελών.
– Μισθωτήριο Συμβόλαιο
– Συνδρομή 1ου Έτους
– Ποσό 10 Ευρώ, για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ
– Ειδική Άδεια που είναι απαραίτητη για την λειτουργία της επιχείρησης. (Όχι Άδεια Λειτουργίας)
– Άδεια ανεξάρτητης Οικονομικής δραστηριότητας (για φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας)
– Άδεια διαμονής σε ισχύ (για φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας).
Εκτυπώστε τη λίστα με τα παραπάνω δικαιολογητικά

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΕ ή ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΥ: Τα παρακάνω πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
– Έναρξη Επιτηδεύματος.
– Καταστατικό Θεωρημένο από τμήμα Εμπορίου.
– Φωτοτυπία ταυτοτήτων του Δ.Σ.
– Μισθωτήριο Συμβόλαιο
– Αίτηση Έγγραφής με δείγμα υπογραφών.
– Ποσό 10 Ευρώ, για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ
– Ειδική Άδεια που είναι απαραίτητη για την λειτουργία της επιχείρησης. (Όχι Άδεια Λειτουργίας)
– Άδεια ανεξάρτητης Οικονομικής δραστηριότητας (για φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας)
– Άδεια διαμονής σε ισχύ (για φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας).
Εκτυπώστε τη λίστα με τα παραπάνω δικαιολογητικά
ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Τα παρακάνω πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
– Αίτηση
– Έναρξη Επιτηδεύματος.
– Θεωρημένο καταστατικό σύστασης του Υποκαταστήματος
– Φωτοτυπία ταυτότητας του Δ/ντη του Υποκαταστήματος
– Μισθωτήριο Συμβόλαιο
– Αίτηση Εγγραφής με δείγμα υπογραφής
– Εξόφληση ετήσιας συνδρομής σύμφωνα με την Ημ. Ίδρυσης.
– Ποσό 10 Ευρώ, για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Δικαιολογητικά Εγγραφής Υποκαταστήματος ΟΕ
Δικαιολογητικά Εγγραφής Υποκαταστήματος ΑΕ-ΕΠΕ
Δικαιολογητικά Μεταφοράς Έδρας
Δικαιολογητικά Προέγκρισης Επωνυμίας
Αίτηση ΑΕ
Αίτηση ΟΕ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ: Όλα τα παρακάτω πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

  • Μεταβολή Επιτηδεύματος
  • Θεωρημένο Καταστατικό
  • Φωτοτυπία ταυτοτήτων των νέων μελών.
  • Θεωρημένο Μισθωτήριο Συμβόλαιο, αν αφορά αλλαγή έδρας
  • Ανακοίνωση Νομαρχίας, για τις Α.Ε.
  • Ειδική Άδεια που είναι απαραίτητη για την λειτουργία της επιχείρησης. (Όχι Άδεια Λειτουργίας).

 !  Εκτυπώστε τη λίστα με τα παραπάνω δικαιολογητικά


ΔΙΑΓΡΑΦΗ: Όλα τα παρακάτω πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

  • Διακοπή Επιτηδεύματος ή Ληξιαρχική πράξη Θανάτου
  • Καταστατικό Λύσης Θεωρημένο
  • Ανακοίνωση Νομαρχίας, για τις Α.Ε.

 !  Εκτυπώστε τη λίστα με τα παραπάνω δικαιολογητικά


exit-return_2

Απάντηση

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s