Καλωσήρθατε


 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας καλωσορίζουμε στη νέα ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αργολίδας η οποία έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για το σύνολο των επιχειρήσεων της περιοχής μας αλλά και για τον Επιμελητηριακό Θεσμό στον τόπο μας

Περισσότερα …

Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμ ενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας

«Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακές Εξόδου, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»
(Θεματικοί Άξονες Προτεραιότητας 04, 05, 06) το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Είσαι Αυτοαπασχολούμενος / Εργαζόμενος και επιθυμείς την επαγγελματική σου εξέλιξη;

Μάθε για τη Δράση «Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους» που υλοποιεί η Ένωση Φορέων

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ

στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013».

Περιγραφή: Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων σε έντεκα περιφέρειες της χώρας μέσω Προγραμμάτων Κατάρτισης / Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους (0-3 άτομα προσωπικό) και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα επιδοτείται με 5€ (μεικτά) ανά ώρα.

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:

1. Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης

2. Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία

3. Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων

4. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – "Business to Business"

5. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων

6. Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση

7. Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)

8. Γενική Οικονομική Εκπαίδευση

9. Οργανωτικές Ικανότητες

10. Ικανότητα επικοινωνίας

11. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Ωφελούμενοι: Αυτοαπασχολούμενοι (0-3 άτομα προσωπικό) και Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.

Χρόνος και Διάρκεια διενέργειας των προγραμμάτων κατάρτισης: Έναρξη: Δεκέμβριος 2012 –

Λήξη: Σεπτέμβριος 2014, Διάρκεια: 40 ώρες (πρωινές ή απογευματινές ώρες)

Τόπος Υλοποίησης: Στις έντεκα περιφέρειες της χώρας (βλ. πίνακα παραπάνω)

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Υποβολή αιτήσεων: από 26/11/2012

Τρόπος υποβολής αιτήσεων: Ηλεκτρονικά, fax ή στις δομές των μελών της Ένωσης

Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες στα μέλη της Ένωσης (από 23/11/12):

1. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ- ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ: http://www.imegsevee.gr, http://www.kekgsevee.gr, τηλ. 210 8544666

2. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ: http://www.inegsee.gr, τηλ. 210 – 3327737, 210 – 3327780

3. ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ – ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ: http://www.esee.gr, τηλ. 210 – 3259170

4. Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε.: https://www.iekemtee.gr, τηλ. 2118001644

[ΔΙΑΓΡΑΦΗ]

Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενο υς και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικ ονομίας

«Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακές Εξόδου, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»
(Θεματικοί Άξονες Προτεραιότητας 04, 05, 06) το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Είσαι Αυτοαπασχολούμενος / Εργαζόμενος και επιθυμείς την επαγγελματική σου εξέλιξη;

Μάθε για τη Δράση «Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους» που υλοποιεί η Ένωση Φορέων

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ

στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013».

Περιγραφή: Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων σε έντεκα περιφέρειες της χώρας μέσω Προγραμμάτων Κατάρτισης / Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους (0-3 άτομα προσωπικό) και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα επιδοτείται με 5€ (μεικτά) ανά ώρα.

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:

1. Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης

2. Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία

3. Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων

4. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – "Business to Business"

5. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων

6. Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση

7. Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)

8. Γενική Οικονομική Εκπαίδευση

9. Οργανωτικές Ικανότητες

10. Ικανότητα επικοινωνίας

11. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Ωφελούμενοι: Αυτοαπασχολούμενοι (0-3 άτομα προσωπικό) και Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.

Χρόνος και Διάρκεια διενέργειας των προγραμμάτων κατάρτισης: Έναρξη: Δεκέμβριος 2012 –

Λήξη: Σεπτέμβριος 2014, Διάρκεια: 40 ώρες (πρωινές ή απογευματινές ώρες)

Τόπος Υλοποίησης: Στις έντεκα περιφέρειες της χώρας (βλ. πίνακα παραπάνω)

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Υποβολή αιτήσεων: από 26/11/2012

Τρόπος υποβολής αιτήσεων: Ηλεκτρονικά, fax ή στις δομές των μελών της Ένωσης

Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες στα μέλη της Ένωσης (από 23/11/12):

1. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ- ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ: http://www.imegsevee.gr, http://www.kekgsevee.gr, τηλ. 210 8544666

2. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ: http://www.inegsee.gr, τηλ. 210 – 3327737, 210 – 3327780

3. ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ – ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ: http://www.esee.gr, τηλ. 210 – 3259170

4. Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε.: https://www.iekemtee.gr, τηλ. 2118001644

Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτω ν εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΣΕΕ» ΣΤΙΣ ΟΚΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και του ευρύτερου ρόλου των εργαζομένων, μελών και στελεχών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ. Ειδικότερα, στοχεύει στην αναβάθμιση των προσόντων τους με στόχο τη διασφάλιση της εργασίας και της εργασιακής τους εξέλιξης καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε οργανωμένες συλλογικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων.

Για τα προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας 20 ωρών, η παρακολούθηση είναι δωρεάν.

Για τα προγράμματα κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι επιδοτούνται με 3€ ανά ώρα κατάρτισης (μεικτά) για τις δια ζώσης ώρες κατάρτισης και 2€ ανά ώρα κατάρτισης (μεικτά) για τις εξ αποστάσεως ώρες κατάρτισης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συμμετοχής στα προγράμματα, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής και επιτυχούς ολοκλήρωσης / παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να επικοινωνείτε:
ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Σπάρτης 8, Τρίπολη 22100
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2710 226146

Για όλα τα προγράμματα και τις δράσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μπορείτε να ενημερώνεστε αναλυτικά στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.inegsee.gr και τη σελίδα μας στο facebook www.facebook.com/inegsee

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στο: http://www.inegsee.gr/aitisi/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ.pdf

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: «Τοποθέτηση μεταλ λικών στηθαίων σε επικίνδυνα σημεία οδών της Περιφέρειας»

[Νέα – Ανακοινώσεις]

Διαβιβαστικό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ-site ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (1).doc

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.pdf

ΗΜΕΡΙΔΑ «Χωρικός Σχεδιασμός – Η Νέα Προοπτική στην Ανάπτυξη»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο «Χωρικός Σχεδιασμός – Η Νέα Προοπτική στην Ανάπτυξη» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου και ώρα 6μ.μ. στην Αίθουσα Διαλέξεων του Επιμελητηρίου Αργολίδας.

Το πρόγραμμα παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επιχειρηματίες της περιοχής, υποψήφιους επενδυτές και ιδιοκτήτες γης στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου ( ΖΟΕ) του Νομού Αργολίδας.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας κ. Φώτιος Δαμούλος, ο οποίος ανέφερε στην ομιλία του τη σημασία αυτού του θέματος για την περιοχή και τον αναχαιτιστικό ρόλο της μη ρύθμισης των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, έως σήμερα, στις αναπτυξιακές δυνατότητες του Νομού. Ο κ. Δαμούλος καλωσόρισε και ευχαρίστησε την ηγεσία και το επιτελείο του ΥΠΕΚΑ για την άμεση ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα της Διοίκησης του Επιμελητηρίου ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι πολίτες της Αργολίδας για τις πολιτικές του εν λόγω Υπουργείου στο θέμα αυτό που ταλανίζει δεκαετίες την περιοχή.

Κεντρικός Ομιλητής της ημερίδας ήταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος ενημέρωσε το κοινό για τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από το Υπουργείο όσον αφορά τον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας. Ο κ. Μανιάτης επεσήμανε ότι με τη στενή συνεργασία του Δήμου Άργους –Μυκηνών, του Επιμελητηρίου Αργολίδας και του ΥΠΕΚΑ, οι ΖΟΕ της ευρύτερης περιοχής του Νομού, θα είναι οι πρώτες ζώνες στην Ελλάδα που με τεκμηριωμένο και επιστημονικό τρόπο θα αλλάξουν, ενώ σε λίγους μήνες θα υποβληθεί και το πολυαναμενόμενο Προεδρικό Διάταγμα στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Για τα τεχνικά ζητήματα της μελέτης και της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, τοποθετήθηκαν σχολαστικά οκ. Σωκράτης Αλεξιάδης, Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και οκ. Θεοδόσιος Ψυχογιός, Διευθυντής Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου κ. Γεώργιος Διδασκάλου, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος, ο Δήμαρχος Άργους- Μυκηνών κ. Δημήτρης Καμπόσος, ο Δήμαρχος Ερμιονίδας κ. Δημήτρης Σφυρής, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Άργους κ. Φώτιος Κολεβέντης και πλήθος επιχειρηματιών και επαγγελματιών που είχαν άμεσο ενδιαφέρον για τη ρύθμιση των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου και τις αλλαγές όσον αφορά τις χρήσεις γης.

Συνάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη με το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου

Τη Δευτέρα 01/12/2014, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αργολίδας συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αργολίδας. Η συνάντηση οργανώθηκε στα πλαίσια της ενημερωτικής ημερίδας σχετικά με τον Χωρικό Σχεδιασμό και τις αλλαγές που επέρχονται με το καινούργιο νομοσχέδιο που αφορά τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν το μέλλον του Επιμελητηριακού Θεσμού εν γένει, οι δραστηριότητες του Επιμελητηρίου Αργολίδας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Φώτης Δαμούλος ανέφερε στον Υπουργό το θέμα της βιωσιμότητας των Επιμελητηρίων, την αναθεώρηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας καθώς και την αναγκαιότητα της ύπαρξης ισχυρών Επιμελητηρίων, τονίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Επιμελητήρια ως σύμβουλοι της Πολιτείας για ζητήματα οικονομικής πολιτικής και ως εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.

Επιπλέον, ανέπτυξε λεπτομερώς τις θέσεις και τις απόψεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας για άμεση λήψη μέτρων που αφορούν την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, οι οποίες συνοψίζονται επιγραμματικά παρακάτω:

  • Νομοθετική παρέμβαση για μια ρεαλιστική ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές στον ΟΑΕΕ, με στόχο την προστασία τόσο των ασφαλισμένων όσο και του Ταμείου
  • Υποχρέωση άμεσης επανέναρξης καταβολής τρεχουσών εισφορών από τους οφειλέτες που κάνουν χρήση της κεφαλαιοποίησης, με παροχή δικαιώματος για ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης σε αυτούς
  • Εξαίρεση και απαλλαγή των βιοτεχνικών επιχειρήσεων από την καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
  • Μείωση του επιτοκίου από τις Τράπεζες και ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά
  • Διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα διασφαλίζει την διάσωση των εν λειτουργία επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση των θέσεων εργασίας με ταυτόχρονη παύση κατασχετηρίων και προσωποκρατήσεων

Συζητήθηκαν επίσης το σχέδιο του ΥΠΕΚΑ για τον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας, οι ρυθμίσεις σχετικά με τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου καθώς και η μετατροπή των χρήσεων γης. Η Διοίκηση τόνισε την ανάγκη να δοθεί παράταση των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων τουλάχιστον έως και το 2025 και να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο μετεγκατάστασης με εξ ολοκλήρου κάλυψη των εξόδων τους εφόσον δεν υπάρχει σχεδιασμός για άμεση λειτουργία βιοτεχνικού πάρκου.

Τέλος, η Διοίκηση εξέφρασε την επιθυμία για μια στενότερη συνεργασία μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και του Επιμελητηρίου στα πλαίσια των προγραμμάτων που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα όπως η ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και η διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για ενεργειακούς επιθεωρητές, μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων και του νέου ΕΣΠΑ.

Από την πλευρά του ο Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γιάννης Μανιάτης έλαβε σοβαρά υπόψη του τα όσα ειπώθηκαν από τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου και δήλωσε ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου για την εξεύρεση λύσεων που ενισχύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του Νομού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.ppt

Πρόσκληση για Σύσκεψη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με θέμα » Αεροδρόμιο Τρίπολης»