Καλωσήρθατε


 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας καλωσορίζουμε στη νέα ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αργολίδας η οποία έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για το σύνολο των επιχειρήσεων της περιοχής μας αλλά και για τον Επιμελητηριακό Θεσμό στον τόπο μας

Περισσότερα …

12η Παγκρήτια Αγροτική Έκθεση Αρκαλοχωρίου

12η Παγκρήτια Αγροτική Έκθεση Αρκαλοχωρίου.
View this email in your browser

12Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Δήμος Μινώα Πεδιάδος
22 – 27 Ιουλίου 2015

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινές 17.30 – 22.30
Σαββατοκύριακο 10.30 – 14.30 , 17.30 – 22.30

12 χρόνια επιτυχίας, 12 χρόνια θεσμός, 12 χρόνια Παγκρήτια Αγροτική Έκθεση Αρκαλοχωρίου

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας διοργανώνει για 12η χρονιά την Παγκρήτια Αγροτική Έκθεση Αρκαλοχωρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας από 22 – 27 Ιουλίου 2015.

Η έκθεση
Το 2015 η έκθεση γίνεται για 6 μέρες το επίκεντρο για την αγροτική ζωή της Κρήτης. Αποστολή μας είναι φέτος να δημιουργήσουμε μια αμιγώς αγροτική έκθεση, ευνοϊκή και εκπαιδευτική για κάθε επαγγελματία του χώρου, για την ενημέρωση των αγροτών – κτηνοτρόφων όλης της Κρήτης αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες, τους παραδοσιακούς τρόπους αλλά και τον εξοπλισμό.

6 ημέρες αποκλειστικά αφιερωμένες στην αγροτική ζωή!

Συμμετέχω στην Έκθεση Γιατί:

 • Η Παγκρήτια Αγροτική Έκθεση Αρκαλοχωρίου αποτελεί σημαντικό θεσμό για τους επαγγελματίες του κλάδου.
 • Είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της Κρήτης.
 • Διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και αναβαθμίζεται κάθε χρόνο, τόσο όσον αφορά στις υποδομές όσο και στη διοργάνωση.
 • Οι Παράλληλες Εκδηλώσεις που πλαισιώσουν την έκθεση αυξάνουν την επισκεψιμότητα.
 • Ένα ολοκληρωμένο διαφημιστικό πρόγραμμα πρόκειται να επιφέρει την αναμενόμενη επισκεψιμότητα.
 • Επιθυμώ να παρουσιάσω τα προϊόντα μου σε ευρύ αγοραστικό κοινό σε ουδέτερο κλίμα.

Δημιουργήστε μοναδικές συμφωνίες πρόσωπο με πρόσωπο με τους πελάτες και το κοινό!

Δείτε το Φυλλάδιο της Έκθεσης
Παράλληλες Εκδηλώσεις:

 • Δωρεάν Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για τη Γεωργία, την Κτηνοτροφία, & την προώθηση της επιχείρησης σας & των προιόντων σας από εξειδικευμένους οργανισμούς & ομιλητές.
 • Workshops για νέους αγρότες, μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους
 • Συναυλίες: 5 βραδιές Κρητικής Μουσικής.
 • Συναυλίες: Με καλλιτέχνες απ όλη την Ελλάδα.
 • Παράλληλα Events με Τρακτέρ και Αγροτικά Οχήματα.
Δηλώστε Συμμετοχή εκεί όπου συγκεντρώνεται ο αγροτικός κόσμος της Κρήτης!
Email Us
<a href="mailto:info
Copyright © 2015 Alfa Expo, All rights reserved.
Λαμβάνετε αυτό το mail για να ενημερωθείτε για τις ερχόμενες διοργανώσεις μας.

Our mailing address is:
Alfa Expo Eleftheriou Venizelou 131a
Athens, A1 104 31 Greece

Add us to your address book

unsubscribe from this list update subscription preferences

Email Marketing Powered by MailChimp

open.php?u=75a829c74670c7bb4b7485e46&id=1fb0603aaa&e=58aeb102f7

Προμήθεια και διαμόρφωση λίθινων αρχιτεκτονικών μελών από Μ αύρο ασβεστόλιθο

ΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 60/2007 και στο Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και διαμόρφωση λίθινων αρχιτεκτονικών μελών από Μαύρο ασβεστόλιθο για τις ανάγκες αποκατάστασης των μνημείων του Ασκληπιείου Επιδαύρου, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1) Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής :

Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΔΙ.Π.Κ.Α) / Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου (Ε.Σ.Μ.Ε)

Αρχαιολογικός χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου, Αργολίδα, Τ.Κ. 21052 – Ελλάδα (GR)

Τηλ.: +3027530-22818, Fax: +3027530-23234, Email: epidauro

2) Σύμβαση προμήθειας.

3) Είδος διαδικασίας : Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 11 περ. (α) και στο άρθρο 51, παρ. 1 περ. (α) του Π.Δ. 60/2007.

4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών :

Αρχαιολογικός χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου, Αργολίδα, Τ.Κ. 21052 – Ελλάδα (GR)

Τηλ.: +3027530-22818, Fax: +3027530-23234, Email: epidauro

5) Τίτλος : “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΙΘΙΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟ ”

Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την προμήθεια (αγορά) και διαμόρφωση λίθινων αρχιτεκτονικών μελών από μαύρο ασβεστόλιθο, για τις ανάγκες των μνημείων του Ασκληπιείου Επιδαύρου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.

6) Η διάρκεια της σύμβασης είναι 90 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της.

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α– Β – Γ – Δ) από την Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου, στην Επίδαυρο, υπεύθυνη κ. Καλούδη Ευγενία, τηλ. +3027530-22818, fax : +3027530-23234, e-mail: epidauro@otenet.gr (ώρες 08:30 με 14:30). Η αναλυτική Διακήρυξη δημοσιεύεται επίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.yppo.gr. Δεν προβλέπεται προθεσμία για την παραλαβή της Διακήρυξης.

9)Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 44.715,45 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (ή 55.000,00ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου, υπεύθυνη κ. Καλούδη Ευγενία, μέχρι την 15 – 06 – 2015, και ώρα 15:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία).

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 16 – 06 – 2015 και ώρα 12:00 π.μ.

Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της ΕΣΜΕ στην Επίδαυρο, την 16 – 06 – 2015 και ώρα 12:00 π.μ. και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

12)Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: (α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.Ρ.Α.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, (β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, (γ) Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω υπό (α) προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι συνεταιρισμοί καθώς και τα μέλη των ενώσεων θα πρέπει να ανήκουν στα πρόσωπα της ως άνω περίπτωσης (α). Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, όμως σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτές υποχρεούνται να περιβληθούν είτε τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο.

Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα με μία μόνο προσφορά είτε ως μέλος μίας και μόνο κοινοπραξίας ή ένωσης.

13) Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 1% επί της προεκτιμώμενης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.

14) Λόγοι αποκλεισμού : Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18. Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο επιμελητήριο και μητρώο (εμπορικό – βιομηχανικό ή τοπικό σε επίπεδο νομού επιμελητήριο).

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ενώσεις προμηθευτών, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθένα από τα μέλη της ένωσης.

15) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

16) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσοστού 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

17) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναδόχου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα την ΣΑΕ 0148 με ενάριθμο 2010ΣΕ01480139 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

18) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

19) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών η οποία συστήνεται με απόφαση της Διευθύντριας της ΔΙ.Π.Κ.Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Π.Δ.118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 και εισηγείται σχετικά στην Α.Α. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από την γραμματεία της ΕΣΜΕ στην Επίδαυρο:

Αρχαιολογικός χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου, Αργολίδα, Τ.Κ. 21052

Τηλ.: +3027530-22818, Fax: +3027530-23234, Email: epidauro

20) Βασικοί όροι πληρωμής: η αποπληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του πρώτου και του τρίτου μέρους των υπό προμήθεια υλικών. Στις παραπάνω πληρωμές συμπεριλαμβάνεται η συμβατική αξία των υλικών και επί πλέον ο αναλογούν ΦΠΑ.

21) Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA).

22) Ημ/νία αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στην ΕΕΕΚ: 28 – 04 – 2015.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙ.Π.Κ.Α

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΘΕΣΗ «ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2015»

Η Περιφερειακή Έκθεση Τοπικής, Παραγωγικής και Τουριστικής Φυσιογνωμίας, Εξοπλισμού Επιχειρήσεων και Κατοικίας, Aνανεώσιμων πηγών Ενέργειας, “AΡΓΟΛΙΔΑ 2015”, που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Αργολίδας, έστειλε μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για το επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, από 06 έως 10 Μαΐου 2015, σε ένα χώρο συνολικής έκτασης 4.500 τ.μ. και στέφθηκε αδιαμφισβήτητα με επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του θεσμού με το πέρασμα των χρόνων.

Η φετινή διοργάνωση αρίθμησε 140 εκθέτες, ενώ περισσότεροι από 17.000 επισκέπτες επισκέφθηκαν τα περίπτερα. Το κόστος ενοικίασης των περιπτέρων για τους εκθέτες- αρκετά μειωμένο σε σύγκριση με άλλες αντίστοιχες διοργανώσεις- είχε σκοπό να μην εμποδίσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά των επιχειρηματιών, λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που βιώνουν.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων κ. Σγουρίδη παρουσία του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αργολίδας κ. Φωτίου Δαμούλου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν , ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Νεκτάριος, οι Βουλευτές του νομού Αργολίδας κ.κ. Δημήτριος Κοδέλας και Γιάννης Ανδριανός, ο Περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τατούλης, ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών κ. Δημήτριος Καμπόσος , ο Δήμαρχος Ναυπλιέων κ. Δημήτριος Κωστούρος, ο Δήμαρχος Επιδαύρου κ. Κων/νος Γκάτζιος, ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Παναγιώτης Αγνιάδης, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώργιος Καββαθάς, ο πρώην Γενικός Γραμματέας εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός, ο Πρόεδρος της ΟΣΣΥΕ κ. Μιχάλης Γιάγκας, ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕ Αργολίδας κ. Παναγιώτης Μακρής, ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕ Άργους κ. Παναγιώτης Πούλος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Εκπρόσωποι των κομμάτων. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων, Αντιδήμαρχοι και Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων Αργολίδας, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι Επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα, Πρόεδροι Αναπτυξιακών φορέων και Δημοσίων Οργανισμών, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Χορηγοί της Έκθεσης, Εκπρόσωποι Επαγγελματικών– Συνεταιριστικών και Πολιτιστικών Οργανώσεων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν παράλληλες εκδηλώσεις, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν την αργολική γαστρονομία και την συνεισφορά της στο καθημερινό τραπέζι, με ιδιαίτερη μνεία στις ευεργετικές ιδιότητες του πορτοκαλιού. Επίσης, αφιερώθηκε ξεχωριστή ημερίδα για τα αγροτικά προϊόντα, με κύρια έμφαση στη βιολογική καλλιέργεια, τα συστήματα πιστοποίησης και τις σύγχρονες τάσεις που παρατηρούνται στην αγορά.

Έλληνες Ακόλουθοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) από τις Ελληνικές Πρεσβείες της Ρωσίας και της Σουηδίας είχαν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Business to Business (B2B) συναντήσεις με επιχειρηματίες της περιοχής αλλά και ευρύτερα, με σκοπό να αναπτυχθούν αμοιβαία επωφελείς εμπορικές συνεργασίες, ενώ αναδύθηκαν νέες προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες αυτές.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Φώτης Δαμούλος τόνισε την σημασία του θεσμού της Έκθεσης, καθώς και τον ρόλο του Επιμελητηρίου, ο οποίος είναι να στέκεται δίπλα στον επιχειρηματία, ειδικά στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.

Τόσο οι εκθέτες όσο και οι επισκέπτες που έδωσαν το παρόν στην έκθεση, επεσήμαναν ότι αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό γεγονός για την Αργολίδα και για αυτό επιβάλλεται η συνέχισή της.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αργολίδας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, τους χορηγούς μικρούς και μεγάλους και ιδιαίτερα την ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ καθώς τους εκθέτες και επισκέπτες για την έμπρακτη υποστήριξή τους.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας

Φώτιος Δαμούλος

ΟΛΟΚΛΡΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΘΕΣΗ «ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2015»

Η Περιφερειακή Έκθεση Τοπικής, Παραγωγικής και Τουριστικής Φυσιογνωμίας, Εξοπλισμού Επιχειρήσεων και Κατοικίας, Aνανεώσιμων πηγών Ενέργειας, “AΡΓΟΛΙΔΑ 2015”, που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Αργολίδας, έστειλε μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για το επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, από 06 έως 10 Μαΐου 2015, σε ένα χώρο συνολικής έκτασης 4.500 τ.μ. και στέφθηκε αδιαμφισβήτητα με επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του θεσμού με το πέρασμα των χρόνων.

Η φετινή διοργάνωση αρίθμησε 140 εκθέτες, ενώ περισσότεροι από 17.000 επισκέπτες επισκέφθηκαν τα περίπτερα. Το κόστος ενοικίασης των περιπτέρων για τους εκθέτες- αρκετά μειωμένο σε σύγκριση με άλλες αντίστοιχες διοργανώσεις- είχε σκοπό να μην εμποδίσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά των επιχειρηματιών, λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που βιώνουν.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων κ. Σγουρίδη παρουσία του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αργολίδας κ. Φωτίου Δαμούλου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν , ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Νεκτάριος, οι Βουλευτές του νομού Αργολίδας κ.κ. Δημήτριος Κοδέλας και Γιάννης Ανδριανός, ο Περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τατούλης, ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών κ. Δημήτριος Καμπόσος , ο Δήμαρχος Ναυπλιέων κ. Δημήτριος Κωστούρος, ο Δήμαρχος Επιδαύρου κ. Κων/νος Γκάτζιος, ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Παναγιώτης Αγνιάδης, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώργιος Καββαθάς, ο πρώην Γενικός Γραμματέας εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός, ο Πρόεδρος της ΟΣΣΥΕ κ. Μιχάλης Γιάγκας, ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕ Αργολίδας κ. Παναγιώτης Μακρής, ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕ Άργους κ. Παναγιώτης Πούλος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Εκπρόσωποι των κομμάτων. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων, Αντιδήμαρχοι και Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων Αργολίδας, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι Επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα, Πρόεδροι Αναπτυξιακών φορέων και Δημοσίων Οργανισμών, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Χορηγοί της Έκθεσης, Εκπρόσωποι Επαγγελματικών– Συνεταιριστικών και Πολιτιστικών Οργανώσεων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν παράλληλες εκδηλώσεις, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν την αργολική γαστρονομία και την συνεισφορά της στο καθημερινό τραπέζι, με ιδιαίτερη μνεία στις ευεργετικές ιδιότητες του πορτοκαλιού. Επίσης, αφιερώθηκε ξεχωριστή ημερίδα για τα αγροτικά προϊόντα, με κύρια έμφαση στη βιολογική καλλιέργεια, τα συστήματα πιστοποίησης και τις σύγχρονες τάσεις που παρατηρούνται στην αγορά.

Έλληνες Ακόλουθοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) από τις Ελληνικές Πρεσβείες της Ρωσίας και της Σουηδίας είχαν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Business to Business (B2B) συναντήσεις με επιχειρηματίες της περιοχής αλλά και ευρύτερα, με σκοπό να αναπτυχθούν αμοιβαία επωφελείς εμπορικές συνεργασίες, ενώ αναδύθηκαν νέες προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες αυτές.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Φώτης Δαμούλος τόνισε την σημασία του θεσμού της Έκθεσης, καθώς και τον ρόλο του Επιμελητηρίου, ο οποίος είναι να στέκεται δίπλα στον επιχειρηματία, ειδικά στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.

Τόσο οι εκθέτες όσο και οι επισκέπτες που έδωσαν το παρόν στην έκθεση, επεσήμαναν ότι αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό γεγονός για την Αργολίδα και για αυτό επιβάλλεται η συνέχισή της.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αργολίδας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, τους χορηγούς μικρούς και μεγάλους και ιδιαίτερα την ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ καθώς τους εκθέτες και επισκέπτες για την έμπρακτη υποστήριξή τους.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας

Φώτιος Δαμούλος